27 - Klukowo Rębiechowo

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Klukowo Rębiechowo
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2701 MPZP rejonU ul. Azymutalnej, Radiowiej i Spadachroniarzy Uchwała RMG
Nr XVI/488/03
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 162, poz. 3357
dn. 2003.12.16
otwórz 2,58 MB
2702 MPZP rejonu ulic Radiowej i Astronautów oraz projektowanego ich połączenia - uchylony -
(uchylony przez ponowne przystąpienie do planu 2710)
- -
2703 MPZP lotniska - część północna w Klukowie Rębiechowie Uchwała RMG
Nr XVII/517/03
dn. 11.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 161, poz. 3319
dn. 2003.12.15
otwórz 1,98 MB
2704 MPZP rejonU ul. Szybowcowej w Klukowie Rębiechowie w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr III/35/02
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 50, poz. 755
dn. 2003.04.09
otwórz 0,51 MB
2705 MPZP fragmentu ulicy Słowackiego w Klukowie Rębiechowie w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/122/03
dn. 27.02.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 75, poz. 1213
dn. 2003.06.06
otwórz 0,73 MB
2706 MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy Uchwała RMG
Nr XIX/564/04
dn. 22.01.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 23, poz. 498
dn. 2004.02.27
otwórz 3,95 MB
2707 MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon między ul. Radarową i Dedala Uchwała RMG
Nr XIII/421/03
dn. 25.09.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 140, poz. 2487
dn. 2003.11.12
otwórz 0,35 MB
2708 MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej Uchwała RMG
Nr XLII/968/13
dn. 26.09.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3709
dn. 2013.10.31
otwórz 6,16 MB
2709 MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon ulic Słowackiego i Radiowej Uchwała RMG
Nr XXXV/1054/05
dn. 17.02.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 1002
dn. 2005.06.01
otwórz 8,83 MB
2710 MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon Potoku Zajączkowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LI/1436/10
dn. 26.08.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 127, poz. 2430
dn. 2010.10.18
otwórz 1
otwórz 2
9,68 MB
2711 MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon ulic Słowackiego i Spadochroniarzy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/683/08
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 99, poz. 2511
dn. 2008.09.05
otwórz 1,34 MB
2712 MPZP Klukowo - rejon ulicy Azymutalnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/967/13
dn. 26.09.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3678
dn. 2013.10.29
otwórz 5,01 MB
2713 MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon na północ od ulicy "Nowej Słowackiego" w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 2721)
- -
2714 MPZP Klukowo Rębiechowo - na północ od ul. Telewizyjnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1108/09
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2520
dn. 2009.10.01
otwórz 4,79 MB
2715 MPZP Klukowo - rejon ulic Galaktycznej i Radarowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/226/15
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2058
dn. 2015.07.01
otwórz 2,92 MB
2716 MPZP Firoga - w rozwidleniu ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1230/14
dn. 26.06.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2664
dn. 2014.08.04
otwórz 4,23 MB
2717 MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/225/15
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2128
dn. 2015.07.10
otwórz 2,00 MB
2718 MPZP PKM - odcinek Klukowo w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1410/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4302
dn. 2014.12.08
otwórz 5,30 MB
2719 MPZP Klukowo - rejon ulicy Radarowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/853/16
dn. 24.11.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4605
dn. 2016.12.22
otwórz 5,93 MB
2720 MPZP Klukowo - rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1397/18
dn. 25.01.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 786
dn. 2018.03.06
otwórz 5,2 MB
2721 MPZP Firoga - rejon tzw. Doliny Krzemowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XV/325/19
dn. 24.10.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 5307
dn. 2019.11.27
otwórz 6,2 MB
2722 MPZP Klukowo - rejon ulic Radiowej i Teleskopowej w mieście Gdańsk - w toku sporządzania - - -
2723 MPZP Klukowo - rejon ulic Radiowej i linii PKM w mieście Gdańsku - nieobowiązujący -
(oczekujący na publikację lub uprawomocnienie)
- -
2724 MPZP Klukowo-Rębiechowo - rejon ulic Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej II w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
2725 MPZP Firoga - rejon tzw. Doliny Krzemowej II w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji