14 - Stogi Mieszkaniowe

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Stogi Mieszkaniowe
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1401 MPSZP jednostki urbanistycznej Stogi z poź.zm. - plany wygasłe - - -
1402 MPSZP przeładunkowo-składowego obszaru funkcjonalnego Gdańsk Port Północny - plany wygasłe - - -
1403 MPZP Krakowiec - Górki Zachodnie Uchwała RMG
Nr XX/608/00
dn. 30.03.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 325
dn. 2000.05.25
otwórz 1
otwórz 2
6,44 MB
8,63 MB
1404 MPZP Stogi Południowe Uchwała RMG
Nr XLVI/559/97
dn. 20.03.1997
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 30, poz. 89
dn. 1997.08.07
otwórz 1,63 MB
1405 MPZP Stogi Północne Uchwała RMG
Nr V/84/99
dn. 28.01.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 38, poz. 158
dn. 1999.04.24
otwórz 8,78 MB
1406 MPZP Stogi Południowe - rejon ul. Stryjewskiego i Hożej - uchylony - - -
1407 MPZP Krakowiec - rejon ulic Jodłowej i Steczka w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1899/06
dn. 26.10.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 35, poz. 504
dn. 2007.02.09
otwórz 3,38 MB
1408 Stogi Południowe w rejonie ul. Tamka w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/1243/05
dn. 28.04.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 67, poz. 1260
dn. 2005.07.11
otwórz 0,67 MB
1409 MPZP Stogi Południowe - rejon ulicy Falck-Polonusa Uchwała RMG
Nr XLII/1293/01
dn. 20.12.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 16, poz. 368
dn. 2002.03.11
otwórz 0,71 MB
1410 MPZP Górki Zachodnie - rejon ujścia Wisły Śmiałej część północna Uchwała RMG
Nr XXXIX/1327/05
dn. 30.06.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 97, poz. 2021
dn. 2005.10.14
otwórz 2,94 MB
1411 MPZP Stogi w rejonie plaża - Pusty Staw - uchylony - - -
1412 MPZP Krakowiec - rejon ul. Kępnej Uchwała RMG
Nr XXVIII/765/08
dn. 25.09.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 126, poz. 2973
dn. 2008.11.25
otwórz 2,01 MB
1413 MPZP Górki Zachodnie - rejon ulic Łowickiej i Przełom w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/690/08
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 92, poz. 2364
dn. 2008.08.18
otwórz 2,42 MB
1414 MPZP Stogi Północne - GPZ w rejonie ul. Wrzosy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/585/08
dn. 28.04.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 71, poz. 1950
dn. 2008.07.14
otwórz 0,68 MB
1415 MPZP strefy rurociągów we wschodniej części wyspy Stogi w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/692/08
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 91, poz. 2342
dn. 2008.08.14
otwórz 1
otwórz 2
1,62 MB
1,55 MB
1416 MPZP rejonu kąpieliska morskiego Stogi w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/1068/09
dn. 25.06.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 123, poz. 2401
dn. 2009.09.16
otwórz 2,92 MB
1417 MPZP Górki Zachodnie - rejon ulic Kępnej i Żaków w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1297/10
dn. 23.03.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 1380
dn. 2010.05.31
otwórz 2,36 MB
1418 MPZP Krakowiec - wał wzdłuż Martwej Wisły pomiędzy ul. Steczka i ul. Zawiślańską w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/38/11
dn. 13.01.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 23, poz. 512
dn. 2011.02.25
otwórz 2,36 MB
1419 MPZP Krakowiec - wał wzdłuż Martwej Wisły na zachód od ul. Zawiślańskiej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1420 MPZP Stogi Mieszkaniowe - rejon ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/418/12
dn. 26.01.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 896
dn. 2012.03.06
otwórz 9,08 MB
1421 MPZP Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ulic Kępnej i Stogi w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXI/405/11
dn. 22.12.2011
Dz. U. Woj. Pom. poz. 264
dn. 2012.01.20
otwórz 13,9 MB
1422 MPZP Stogi Mieszkaniowe - rejon ulic Wrzosy i Stryjewskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIII/448/12
dn. 23.02.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1356
dn. 2012.04.11
otwórz 9,28 MB
1423 MPZP Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVII/526/12
dn. 31.05.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2429
dn. 2012.07.13
otwórz 9,17 MB
1424 MPZP Stogi Mieszkaniowe - rejon ulic Stryjewskiego, Falck-Polonusa, Tamka w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVIII/828/13
dn. 23.05.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2687
dn. 2013.07.01
otwórz 7,14 MB
1425 MPZP Krakowiec - rejon ulic Jodłowej i Sówki w mieści Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIX/1078/14
dn. 27.02.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1316
dn. 2014.04.02
otwórz 6,48 MB
1426 MPZP Górki Zachodnie - rejon ulicy Łowickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIII/1196/14
dn. 29.05.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2375
dn. 2014.07.09
otwórz 2,81 MB
1427 MPZP Krakowiec - rejon cmentarza przy ulicy Kępnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/224/15
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2108
dn. 2015.07.08
otwórz 4 MB
1428 MPZP Górki Zachodnie - rejon ośrodka AZS w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/222/15
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2031
dn. 2015.07.02
otwórz 3,40 MB
1429 MPZP Górki Zachodnie - rejon ulic Łowickiej i Przełom II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1401/18
dn. 25.01.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 651
dn. 2018.02.23
otwórz 6,4 MB
1430 MPZP rejonu kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXX/1799/23
dn. 30.11.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 6106
dn. 2023.12.28
otwórz 9,45 MB
1431 MPZP Krakowiec-Górki Zachodnie - rejon ulic Łowickiej i Łęczyckiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1408/22
dn. 24.11.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 5265
dn. 2022.12.21
otwórz 6,99 MB
1432 MPZP Stogi - rejon Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1255/22
dn. 26.05.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2516
dn. 2022.06.30
otwórz 8,19 MB
1433 MPZP Górki Zachodnie - rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXVI/1712/23
dn. 31.08.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4325
dn. 2023.09.27
otwórz 3,3 MB
1434 MPZP Stogi - rejon Pustego Stawu w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji