25 - Kokoszki Przemysłowe

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Kokoszki Przemysłowe
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2501 MPZP Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Przyrodników Uchwała RMG
Nr XXVIII/904/04
dn. 30.09.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 141, poz. 2473
dn. 2004.11.24
otwórz 5,24 MB
2502 MPZP Kokoszki Przemysłowe - rejon ul. Bysewskiej i Budowlanych Uchwała RMG
Nr XIII/420/03
dn. 25.09.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 140, poz. 2486
dn. 2003.11.12
otwórz 2,20 MB
2503 MPZP Kokoszki Przemysłowe - rejon pomiędzy ulicą Bysewską, a terenami kolejowymi - uchylony - - -
2504 MPZP Kokoszki Przemysłowe - rejon pomiędzy ul. Banińską i Nowatorów Uchwała RMG
Nr XVI/489/03
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 162, poz. 3358
dn. 2003.12.16
otwórz 0,85 MB
2505 MPZP ulicy Budowlanych i wschodnia część ul. Nowatorów Uchwała RMG
Nr XVI/487/03
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 162, poz. 3359
dn. 2003.12.16
otwórz 1,15 MB
2506 MPZP Kokoszki Przemysłowe - rejon zachodniego fragmentu ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LI/1752/06
dn. 25.05.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 107, poz. 2199
dn. 2006.10.23
otwórz 2,96 MB
2507 MPZP Kokoszki Przemysłowe - na północ od ulicy Budowlanych w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VIII/137/07
dn. 29.03.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 107, poz. 1733
dn. 2007.06.13
otwórz 6,2 MB
2508 MPZP Kokoszki Przemysłowe - na wschód od ulicy Bysewskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/40/06
dn. 21.12.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 754
dn. 2007.02.26
otwórz 7,61 MB
2509 MPZP Kokoszki Przemysłowe - pomiędzy ulicą Budowlanych, a linią kolejową w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/1020/09
dn. 28.05.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 121, poz. 2358
dn. 2009.09.14
otwórz 4,10 MB
2510 MPZP Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Bysewskiej i Biologicznej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1228/14
dn. 26.06.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2662
dn. 2014.08.04
otwórz 1,85 MB
2511 MPZP Kokoszki Przemysłowe - rejon pomiędzy ulicą Bysewską, a terenami kolejowymi II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/227/15
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2109
dn. 2015.07.08
otwórz 6,61 MB
2512 MPZP Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/945/17
dn. 23.02.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1192
dn. 2017.04.06
otwórz 6,86 MB
2513 MPZP Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/946/17
dn. 23.02.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1193
dn. 2017.04.06
otwórz 7,02 MB
2514 MPZP Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego II w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
2515 MPZP Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXVIII/1732/23
dn. 28.09.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4652
dn. 2023.10.25
otwórz 7,38 MB
Metryczka publikacji