05 - Młyniska Letnica

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Młyniska Letnica
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0501 MPSZP obszaru wielofunkcyjnego Młyniska-Letnica w Gdańsku - plany wygasłe - - -
0502 MPSZP Młyniska - Ostrów - plany wygasłe - - -
0503 MPZP rejonu Placu Solidarności i Stoczni Gdańskiej - uchylony - - -
0504 MPZP Młyniska - Letnica w Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLV/1378/02
dn. 21.02.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 27, poz. 658
dn. 2002.04.30
otwórz 8,39 MB
0505 MPZP Śródmieście Gdańska - rejon Stoczni Gdańskiej - uchylony - - -
0506 MPZP Gdańsk Nowe Miasto - Plac Solidarności - uchylony - - -
0507 MPZP Letnica - stadion w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/913/09
dn. 26.02.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 68, poz. 1350
dn. 2009.05.22
otwórz 3,02 MB
0508 MPZP Letnica - osiedle w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0509 MPZP Letnica - osiedle, część północna w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIII/449/12
dn. 23.02.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1363
dn. 2012.04.12
otwórz 4,84 MB
0510 MPZP Letnica - osiedle, część południowa w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/1069/09
dn. 25.06.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 95, poz. 1934
dn. 2009.08.04
otwórz 1,80 MB
0511 MPZP Młyniska - rejon ulicy Mikołaja Reja nr 25 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXI/402/11
dn. 22.12.2011
Dz. U. Woj. Pom. poz. 262
dn. 2012.01.20
otwórz 0,98 MB
0512 MPZP Letnica - rejon ulic Gwiazda Morza i Letnickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/426/15
dn. 26.11.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4574
dn. 2015.12.30
otwórz 2,39 MB
0513 MPZP Letnica - rejon ulicy Wielopole w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXI/562/16
dn. 31.03.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1791
dn. 2016.05.12
otwórz 4,40 MB
0514 MPZP Młyniska - rejon ulicy Twardej 10 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIII/331/15
dn. 27.08.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2954
dn. 2015.09.28
otwórz 1,01 MB
0515 MPZP Młyniska - rejon ul. Reja i potoku Strzyża w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/33/19
dn. 31.01.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1165
dn. 2019.03.12
otwórz 5,8 MB
0516 MPZP Letnica - rejon ulic Stalowej i Szklana Huta w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XI/174/19
dn. 30.05.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3232
dn. 2019.07.08
otwórz 5,2 MB
0517 MPZP Letnica - rejon Alei Macieja Płażyńskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/843/21
dn. 25.02.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1275
dn. 2021.04.08
otwórz 8,28 MB
0518 MPZP Letnica - rejon ulicy Starowiejskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXI/1569/23
dn. 27.04.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2609
dn. 2023.05.29
otwórz 7,36 MB
0519 MPZP Letnica - rejon ulicy Marynarki Polskiej i nabrzeża Martwej Wisły w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0520 MPZP Letnica - rejon ul. Żaglowej i Narwickiej Uchwała RMG
Nr LXXII/1844/24
dn. 18.01.2024
Dz. U. Woj. Pom. poz. 866
dn. 2024.02.19
otwórz 10,61 MB
Metryczka publikacji