02 - Oliwa Górna

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Oliwa Górna
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0201 MPSZP dzielnicy urbanistycznej Oliwa w mieście Gdańsku - plany wygasłe - - -
0202 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Oliwa - rejon ul. Piastowskiej 3-5 - uchylony - - -
0203 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Oliwa - rejon przystanku SKM Gdańsk Żabianka po zachodniej stronie ograniczony ul. Bitwy Oliwskiej Uchwała RMG
Nr LIV/698/97
dn. 1997.10.16
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 12, poz. 43
dn. 1998.03.26
otwórz 8,23 MB
0204 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Oliwa, dotycząca rejonu Al. Grunwaldzkiej, graniczącego z ul. Bażyńskiego i Nową Abrahama - plany wygasłe -
(uchylony przez 0230)
- -
0205 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Oliwa w rejonie ul. Polanki od nr 49 do 58 Uchwała RMG
Nr XXVI/278/95
dn. 1995.11.09
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 4, poz. 14
dn. 1996.02.16
otwórz 1,34 MB
0206 Zmiana MPSZP Gdańsk Oliwa, dotycząca rejonu Placu Inwalidów - uchylony -
Obwieszczenie Woj. Pom. T.Sowińskiego z dnia 9 października 2001, o tym iż uchwała została bezprawnie ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Gda. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 85 poz. 1099 z 2001-11-05)
- -
0207 Zmiana MPSZP 0201 rejonie ul. Zajęczej ograniczony ul Czyżewskiego i Żubrową Uchwała RMG
Nr LV/715/97
dn. 1997.11.20
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 39, poz. 144
dn. 1998.06.30
otwórz 0,24 MB
0208 MPZP rejonu ul. Grunwaldzkiej od nr 495 do ul. Piastowskiej Uchwała RMG
Nr XXIV/713/04
dn. 2004.05.27
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 92, poz. 1660
dn. 2004.07.31
otwórz 1,87 MB
0209 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Oliwa, dotycząca rejonu al. Grunwaldzkiej i ul. Opackiej - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie 0219)
- -
0210 MPZP fragmentu Zespołu Rekreacyjnego "Dolina Radości - Wschód" Uchwała RMG
Nr VI/109/99
dn. 1999.02.25
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 43, poz. 178
dn. 1999.05.06
otwórz 1,21 MB
0211 MPZP "Doliny Ewy" w Zespole Rekreacyjnym "Dolina Radości" Uchwała RMG
Nr LXII/880/98
dn. 1998.06.17
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 388
dn. 1998.12.01
otwórz 7,61 MB
0212 MPZP fragmentu Zespołu Rekreacyjnego "Dolina Radości" - rejon "Diabelskiego Kamienia" Uchwała RMG
Nr L/631/97
dn. 1997.06.19
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 46, poz. 150
dn. 1997.10.29
otwórz 1,13 MB
0213 MPZP połączenia drogowego dolnego tarasu Gdańsk - Oliwa - Sopot z Obwodową Trójmiasta „Nowa Spacerowa” Uchwała RMG
Nr XXXIX/1214/01
dn. 2001.09.27
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 7, poz. 104
dn. 2002.01.31
otwórz 1,95 MB
0214 MPZP Zespołu Pocysterskiego - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 0236)
- -
0215 MPZP "Oliwa Centrum" Uchwała RMG
Nr XVI/475/03
dn. 2003.12.04
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 159, poz. 3164
dn. 2003.12.12
otwórz 3,83 MB
0216 MPZP Wrzeszcz - Strzyża II - Oliwa Uchwała RMG
Nr XLIV/1327/02
dn. 2002.01.24
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 16, poz. 375
dn. 2002.03.11
otwórz 1
otwórz 2
2,70 MB
0217 MPZP dzielnicy urbanistycznej Oliwa w rejonie ulicy Czyżewskiego Uchwała RMG
Nr XXXI/931/01
dn. 2001.01.25
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 13, poz. 104
dn. 2002.02.16
otwórz 3,20 MB
0218 Zmiana MPSZP 0201 - MPZP rejonu ulic Polanki i Kasprowicza Uchwała RMG
Nr V/82/99
dn. 1999.01.28
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 38, poz. 157
dn. 1999.04.23
otwórz 0,36 MB
0219 MPZP rejonu ulic Grunwaldzkiej, Opackiej, Czyżewskiego w Gdańsku Oliwie Uchwała RMG
Nr L/1718/06
dn. 2006.04.27
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 94, poz. 1968
dn. 2006.09.07
otwórz 6,65 MB
0220 MPZP fragmentu Zespołu Rekreacyjnego “Dolina Radości – część centralna” w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIX/567/04
dn. 2004.01.22
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 23, poz. 499
dn. 2004.02.27
otwórz 2,25 MB
0221 MPZP Oliwa - rejon ul. Bitwy Oliwskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/474/03
dn. 2003.12.04
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 11, poz. 208
dn. 2004.01.28
otwórz 1,85 MB
0222 MPZP Oliwa Górna - rejon osiedla VII DWÓR w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIII/418/03
dn. 2003.09.25
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 146, poz. 2593
dn. 2003.11.21
otwórz 1,57 MB
0223 MPZP Oliwa Górna - rejon ul. Polanki - Zachód I w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/1007/04
dn. 2004.12.22
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 16, poz. 338
dn. 2005.02.31
otwórz 3,52 MB
0224 MPZP Oliwa Górna - rejon ul. Polanki - Zachód II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/1008/04
dn. 2004.12.22
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 16, poz. 337
dn. 2005.02.31
otwórz 1,87 MB
0225 MPZP rejonu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża" w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1497/05
dn. 2005.09.29
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 4, poz. 41
dn. 2006.01.09
otwórz 3,85 MB
0226 MPZP Oliwa Górna - rejon ul. Abrahama w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXV/730/04
dn. 2004.06.24
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 106, poz. 1882
dn. 2004.09.01
otwórz 1,71 MB
0227 MPZP Oliwa Górna - pas przykolejowy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/1358/05
dn. 2005.08.25
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 97, poz. 2022
;;dn. 2005.10.14
otwórz 3,84 MB
0228 MPZP Oliwa Górna - rejon V Młyna w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0229 MPZP Oliwa Górna - rejon alei Grunwaldzkiej w sąsiedztwie Hali "Olivia" w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1646/06
dn. 2006.02.16
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 70, poz. 1463
dn. 2006.07.04
otwórz 0,98 MB
0230 MPZP Oliwa Górna - rejon Uniwersytetu Gdańskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/261/07
dn. 2007.08.30
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 153, poz. 2862
dn. 2007.11.14
otwórz 6,18 MB
0231 MPZP Oliwa Górna - rejon Katedry Oliwskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/66/07
dn. 2007.01.18
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 100, poz. 1577
dn. 2007.05.25
otwórz 2,01 MB
0232 MPZP Oliwa Górna - rejon Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego przy ulicy VII Dwór w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1647/06
dn. 2006.02.16
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 59, poz. 1206
dn. 2006.06.05
otwórz 0,65 MB
0233 MPZP Oliwa Górna - rejon willi Tannenheim w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0234 MPZP Oliwa Górna - rejon ul. Świerkowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/687/08
dn. 2008.06.26
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 87, poz. 2263
dn. 2008.08.06
otwórz 0,91 MB
0235 MPZP Oliwa Górna - rejon X Młyna w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XV/356/07
dn. 2007.10.25
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 14, poz. 356
dn. 2008.02.22
otwórz 3,01 MB
0236 MPZP Oliwa Górna - rejon Zespołu Pocysterskiego II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/803/08
dn. 2008.10.30
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 9, poz. 258
dn. 2009.01.22
otwórz 1,59 MB
0237 MPZP Oliwa Górna - rejon ul. Zajęczej II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/691/08
dn. 2008.06.26
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 92, poz. 2365
dn. 2008.08.18
otwórz 0,31 MB
0238 MPZP Oliwa Górna - rejon Zaspołu Młyna XV w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXX/838/08
dn. 2008.11.27
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 32, poz. 612
dn. 2009.03.03
otwórz 1,04 MB
0239 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Grunwaldzkiej i Opackiej w mieście Gdańsku - uchylony -
uchwała RMG XXXIX/1114 2009-08-27 w sprawie odstąpienia od sporządzenia
- -
0240 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Kaprów i Husa w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/35/11
dn. 2011.01.13
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 24, poz. 515
dn. 2011.02.28
otwórz 4,83 MB
0241 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Wita Stwosza i Bażyńskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/1073/09
dn. 2009.06.25
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 123, poz. 2402
dn. 2009.09.16
otwórz 2,03 MB
0242 MPZP Oliwa Górna - rejon V Młyna II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIX/319/11
dn. 2011.10.27
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 154, poz. 3190
dn. 2011.11.23
otwórz 9,69 MB
0243 MPZP Oliwa Górna - rejon Doliny Czystej Wody w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VII/58/11
dn. 2011.02.17
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 53, poz. 1214
dn. 2011.05.11
otwórz 4,66 MB
0244 MPZP Oliwa Górna - rejon Zaspołu Młyna XI w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXV/504/12
dn. 2012.04.23
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2012, poz. 1898
dn. 2012.05.31
otwórz 11,5 MB
0245 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku - uchylony -
uchwała RMG XXXIV/727 2013-01-31
- -
0246 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku - uchylony -
uchwała RMG XLIX/1080 2014-02-27
- -
0247 MPZP rejonu ulicy Polanki - Zachód III w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/897/13
dn. 2013.08.29
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3613
dn. 2013.10.22
otwórz 6,14 MB
0248 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVII/524/12
dn. 2012.05.31
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2492
dn. 2012.07.19
otwórz 1,90 MB
0249 MPZP Oliwa Górna - rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1473/18
dn. 2018.03.29
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1732
dn. 2018.04.30
otwórz 2,5 MB
0250 MPZP Oliwa Górna - rejon Katedry Oliwskiej II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/947/17
dn. 2017.02.23
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1194
dn. 2017.04.06
otwórz 4,69 MB
0251 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Karwieńskiej i Spacerowej w miescie Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1120/14
dn. 2014.03.27
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1657
dn. 2014.04.23
otwórz 3,09 MB
0252 MPZP Oliwa Górna - rejon ulicy Słonecznej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1046/13
dn. 2013.12.16
Dz. U. Woj. Pom. poz. 230
dn. 2014.01.21
otwórz 1,21 MB
0253 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIX/1079/14
dn. 2014.02.27
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1230
dn. 2014.03.24
otwórz 1,71 MB
0254 MPZP Oliwa - VII Dwór rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1119/14
dn. 2014.03.27
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1848
dn. 2014.05.13
otwórz 1,26 MB
0255 MPZP Oliwa Górna - rejon ulicy Opackiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1412/14
dn. 2014.10.30
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4380
dn. 2014.12.09
otwórz 1,85 MB
0256 MPZP Oliwa Górna - rejon ulicy Kościerskiej w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 0274)
- -
0257 MPZP PKM - odcinek VII Dwór i Strzyża w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1405/14
dn. 2014.10.30
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4300
dn. 2014.12.08
otwórz 3,57 MB
0258 MPZP Oliwa Górna - rejon Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1435/18
dn. 2018.02.22
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1314
dn. 2018.04.05
otwórz 10,2 MB
0259 MPZP Oliwa Górna - rejon ulicy Bytowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/367/15
dn. 2015.09.24
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3320
dn. 2015.11.10
otwórz 2,79 MB
0260 MPZP Oliwa Górna - rejon ulicy Abrahama i alei Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/425/15
dn. 2015.11.26
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4396
dn. 2015.12.21
otwórz 3,49 MB
0261 MPZP Oliwa Górna - rejon alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/901/17
dn. 2017.01.12
Dz. U. Woj. Pom. poz. 690
dn. 2017.02.21
otwórz 6,41 MB
0262 MPZP VII Dwór - rejon ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/1122/17
dn. 2017.06.29
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2957
dn. 2017.08.08
otwórz 2,81 MB
0263 MPZP Oliwa Górna - rejon ulicy Polanki 124A w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLV/1322/17
dn. 2017.11.30
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4639
dn. 2017.12.29
otwórz 3,3 MB
0264 MPZP Oliwa Górna - rejon alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIII/602/20
dn. 2020.05.28
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2983
dn. 2020.07.06
otwórz 7,79 MB
0265 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Wita Stwosza, Macierzy Szkolnej i Krasnoludków w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0267 MPZP Oliwa Górna - rejon ulicy Bażyńskiego 1a w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/58/19
dn. 2019.03.07
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1772
dn. 2019.04.12
otwórz 4,7 MB
0269 MPZP Oliwa Górna - rejon ul. Czyżewskiego i Sarniej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VIII/109/19
dn. 2019.03.28
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2261
dn. 2019.05.11
otwórz 2,7 MB
0270 MPZP Oliwa Górna - rejon ulicy Czyżewskiego 31A w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1154/22
dn. 2022.03.03
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1366
dn. 2022.04.07
otwórz 4,65 MB
0271 MPZP Oliwa Górna - rejon alei Grunwaldzkiej 533-537 w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylone przystąpienie)
- -
0272 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XX/515/20
dn. 2020.02.27
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1812
dn. 2020.04.08
otwórz 2,8 MB
0273 MPZP Oliwa Górna - Kuźnia Wodna w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVIII/710/20
dn. 2020.09.24
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4443
dn. 2020.10.29
otwórz 3,05 MB
0274 MPZP Oliwa Górna - rejon ul. Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXVIII/1733/23
dn. 2023.09.28
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4653
dn. 2023.10.25
otwórz 10,9 MB
0275 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Spacerowej i Kwietnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LX/1539/23
dn. 2023.03.30
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1976
dn. 2023.04.27
otwórz 7,95 MB
0276 MPZP Oliwa Górna - Plac Inwalidów Wojennych w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0277 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Tatrzańskiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0278 MPZP Oliwa Górna - rejon ulic Piastowskiej i Pomorskiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji