24 - Wyspa Sobieszewska

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Wyspa Sobieszewska
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2401 MPSZP Sobieszewo - Górki Wschodnie - plany wygasłe - - -
2402 MPZP Wyspa Sobieszewska Uchwała RMG
Nr XV/483/99
dn. 28.10.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 3, poz. 6
dn. 2000.01.10
otwórz 1
otwórz 2
12,5 MB
2403 MPZP rejonu ul. Lazurowej na Wyspie Sobieszewskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1772/06
dn. 29.06.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 107, poz. 2200
dn. 2006.10.23
otwórz 3,91 MB
2404 MPZP rejonu ul. Turystycznej, działki: 291 (obecnie 291/1, 291/2), 292/1 (obecnie 292/5, 292/6), 292/3, 292/4 (obecnie 292/7, 292/8, 292/9) na Wyspie Sobieszewskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VII/111/07
dn. 26.02.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 107, poz. 2200
dn. 2006.10.23
otwórz 1,13 MB
2405 MPZP części Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Tęczowej i Sobieszewskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1110/09
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 137, poz. 2545
dn. 2009.10.09
otwórz 4,47 MB
2406 MPZP Wieniec Komary - rejon ulic Begoniowej i Trałowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1196/09
dn. 26.11.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 22, poz. 400
dn. 2010.02.16
otwórz 6,05 MB
2407 MPZP Wyspa Sobieszewska - Orle, rejon ul. Lazurowej Uchwała RMG
Nr XLVII/1295/10
dn. 25.03.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 1378
dn. 2010.05.31
otwórz 3,90 MB
2408 MPZP Komary - cmentarz w rejonie ulicy Trałowej - uchylony -
(odstąpienie od sporządzania uchwałą RMG nr XXXVII/1074 z dnia 2009-06-25)
- -
2409 MPZP Wyspa Sobieszewska - Górki Wschodnie w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/417/12
dn. 26.01.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 748
dn. 2012.02.22
otwórz 7,35 MB
2410 MPZP Wyspa Sobieszewska - rejon ulic Turystycznej, Przegalińskiej i Kanałowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVIII/286/11
dn. 29.09.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 171, poz. 3922
dn. 2011.12.20
otwórz 3,60 MB
2411 MPZP Wyspa Sobieszewski - rejon ulic Turystycznej, Falowej i Przegalińskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/864/13
dn. 25.06.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3102
dn. 2013.08.05
otwórz 6,42 MB
2412 MPZP Wyspa Sobieszewska - Sobieszewo, część centralna w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1063/14
dn. 16.01.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 869
dn. 2014.02.20
otwórz 13,6 MB
2413 MPZP Wyspa Sobieszewska - rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLV/986/13
dn. 31.10.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2626
dn. 2014.08.01
otwórz 1,34 MB
2414 MPZP Wyspa Sobieszewska - rejon skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/223/15
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2036
dn. 2015.07.02
otwórz 2,40 MB
2415 MPZP Wyspa Sobieszewska - centrum Świbna w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2416 MPZP Wyspa Sobieszewska - rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1479/18
dn. 29.03.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1735
dn. 2018.04.30
otwórz 1
otwórz 2
9,5 MB
9,1 MB
2417 MPZP Wyspa Sobieszewska - rejon ulic Nadwiślańskiej i Jodowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVII/357/19
dn. 28.11.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 115
dn. 2020.01.07
otwórz 2,95 MB
2418 MPZP Wyspa Sobieszewska - centrum Świbna II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVIII/968/21
dn. 26.08.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3537
dn. 2021.10.05
otwórz 8,95 MB
2419 MPZP Wyspa Sobieszewska - rejon ulic Narcyzowej i Kwiatowej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji