16 - Orunia Olszynka

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Orunia Olszynka
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1601 MPSZP i rewaloryzacji dzielnicy Orunia Dolnik w mieście Gdańsku - plany wygasłe - - -
1602 MPZP Gdańsk Orunia Dolnik - rejon położony przy ul. Trakt Św. Wojciecha 115-121 - uchylony - - -
1603 MPZP Gdańsk Orunia - "Czerwony Most" - w toku sporządzania - - -
1604 MPZP Gdańsk Olszynka Północ - uchylony -
uchwała RMG XXXIX/1113 2009-08-27 w sprawie odstąpienia od sporządzenia
- -
1605 MPZP Orunia Dolna - rejon ul. Trakt Św. Wojciecha 213 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/314/03
dn. 28.08.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 138, poz. 2461
dn. 2003.11.07
otwórz 1,13 MB
1606 MPZP Obwodnicy Południowej na odcinku od ulicy Trakt Św. Wojciecha do wschodniej granicy miasta w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1607 MPZP dzielnicy Olszynka - ul. Zawodzie, działka nr 163 - uchylony - - -
1608 MPZP Orunia - rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha i ulicy Gościnnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/1067/09
dn. 25.06.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 116, poz. 2257
dn. 2009.09.02
otwórz 4,54 MB
1609 MPZP Olszynka Zachód w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIV/955/09
dn. 26.03.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 1561
dn. 2009.06.16
otwórz 10,9 MB
1610 MPZP Olszynka - rejon ulicy Modrej i ulicy Łanowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/1161/09
dn. 29.10.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 13, poz. 239
dn. 2010.01.29
otwórz 11,2 MB
1611 MPZP terenu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1612 MPZP Olszynka - rejon ulicy Modrej i ulicy Zawodzie w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/420/12
dn. 26.01.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 808
dn. 2012.02.27
otwórz 1
otwórz 2
10,6 MB
10,8 MB
1613 MPZP rejonu ulicy Trakt Św. Wojciecha między węzłem Obwodnicy Południowej, a ulicą Gościnną w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1614 MPZP Orunia - rejon na wschód od ulicy Żuławskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLV/987/13
dn. 31.10.2013

Wyrok sądu
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4453
dn. 2013.12.10
otwórz 4,63 MB
1615 MPZP dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1086/21
dn. 25.11.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 15
dn. 2022.11.04
otwórz 1
otwórz 2
otwórz 2
11,32 MB
1616 MPZP Olszynka - Dwór Olszyński w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1163/17
dn. 31.08.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3450
dn. 2017.10.06
otwórz 4,08 MB
1617 MPZP Orunia - rejon ulicy Nowiny 63a w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVII/1678/18
dn. 27.09.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4042
dn. 2018.10.25
otwórz 4,0 MB
1618 MPZP Orunia - rejon ulicy Rejtana w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1619 MPZP Olszynka - rejon ulicy Zawodzie w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXX/1801/23
dn. 30.11.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 6099
dn. 2023.12.27
otwórz 6,99 MB
1620 MPZP Orunia - rejon ulic Przybrzeżnej i Kolonii Rola w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1621 MPZP Lipce - rejon przystanku zintegrowanego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1622 MPZP Orunia - zbiornik retencyjny w rejonie ulicy Równej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXXVI/1930/24
dn. 18.04.2024
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2574
dn. 2024.05.23
otwórz 4,18 MB
1623 MPZP Orunia - rejon ulic Smętnej i Wschodniej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1624 MPZP Orunia - rejon ulicy Rejtana II w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji