26 - Złota Karczma

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Matarnia-Złota Karczma
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2601 MPZP południowo-wschodniego rejonu ulicy Budowlanych obejmujący działkę nr ew. 241 w Matarni w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 2611)
- -
2602 MPZP fragmentu zachodniej części węzła „Matarnia” oraz fragmentu ulicy Słowackiego Uchwała RMG
Nr X/252/03
dn. 26.06.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 112, poz. 2003
dn. 2003.09.24
otwórz 0,65 MB
2603 MPZP Matarnia Złota Karczma - rejon przewidywanej lokalizacji cmentarza w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2604 MPZP Matarnia - rejon ulicy Elewów - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 2613)
- -
2605 MPZP Matarna - rejon ulicy Agrarnej Uchwała RMG
Nr XXII/625/04
dn. 25.03.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 58, poz. 1118
dn. 2004.05.14
otwórz 0,32 MB
2606 MPZP na zachód od ul. Złota Karczma (załącznik graficzny w numerze uchwały posiada błąd pisarski - powinno być XII/317/03) Uchwała RMG
Nr XII/317/03
dn. 28.08.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2379
dn. 2003.11.03
otwórz 0,99 MB
2607 MPZP Matarnia Złota Karczma - na zachód od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/39/06
dn. 21.12.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 749
dn. 2007.02.26
otwórz 2,19 MB
2608 MPZP Matarnia - przy lotnisku w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/636/12
dn. 25.10.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3877
dn. 2012.11.30
otwórz 11,3 MB
2609 MPZP Matarnia - rejon między ulicą Budowlanych i Obwodnicą Trójmiasta w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1871/06
dn. 28.09.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 29, poz. 429
dn. 2007.02.06
otwórz 5,31 MB
2610 MPZP PKM - odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr IX/189/15
dn. 30.04.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1783
dn. 2015.06.03
otwórz 1
otwórz 2
5,60 MB
2,85 MB
2611 MPZP Matarnia - między ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1159/17
dn. 31.08.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3449
dn. 2017.10.06
otwórz 8,50 MB
2612 MPZP Matarnia - rejon ulicy Jesiennej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1398/18
dn. 25.01.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 862
dn. 2018.03.12
otwórz 4,1 MB
2613 MPZP Matarnia - rejon Elewów II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1478/18
dn. 29.03.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1612
dn. 2018.04.23
otwórz 2,2 MB
2614 MPZP Matarnia - rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr NR LIX/1475/23
dn. 09.02.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1241
dn. 2023.03.13
otwórz 13,2 MB
Metryczka publikacji