07 - Wrzeszcz Dolny

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Wrzeszcz Dolny
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0701 MPSZP Wrzeszcz Dolny - plany wygasłe - - -
0702 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon ul. Białej Uchwała RMG
Nr XVII/558/99
dn. 30.12.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 58, poz. 358
dn. 2000.06.12
otwórz 824 KB
0703 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon ulic Lelewela, Wyspiańskiego, Waryńskiego Uchwała RMG
Nr XXXIX/1329/05
dn. 30.06.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 89, poz. 1847
dn. 2005.09.22
otwórz 2,54 MB
0704 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon kolonii Żeńcy i Kolonii Uroda w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr IX/175/07
dn. 26.04.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 117, poz. 2027
dn. 2007.07.13
otwórz 5,1 MB
0705 MPZP Wrzeszcz Dolny - ul. Wyspiańskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/1241/05
dn. 28.04.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 67, poz. 1259
dn. 2005.07.11
otwórz 2,36 MB
0706 MPZP Wrzeszcz Dolny - browar przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/262/07
dn. 30.08.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 154, poz. 2872
dn. 2007.11.16
otwórz 7,83 MB
0707 MPZP Wrzeszcz Dolny - ul. Wajdeloty - uchylony - - -
0708 MPZP Wrzeszcz - rejon tzw. Drogi Czerwonej i ulicy Wajdeloty w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVII/732/08
dn. 28.08.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 113, poz. 2706
dn. 2008.10.22
otwórz 626 KB
0709 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/887/09
dn. 29.01.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 996
dn. 2009.04.08
otwórz 2,66 MB
0710 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon targowiska przy ulicy Wyspiańskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1330/10
dn. 29.04.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 89, poz. 1669
dn. 2010.06.25
otwórz 1,73 MB
0711 MPZP Wrzeszcz Centrum - rejon dworca kolejowego, ulicy Kilińskiego i ulicy Dmowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/419/12
dn. 26.01.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 740
dn. 2012.02.21
otwórz 8,27 MB
0712 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon ul. Kochanowskiego i tzw. Drogi Zielonej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0713 MPZP Wrzeszcz Dolny - browar II przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 0715)
- -
0714 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/1121/17
dn. 29.06.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2956
dn. 2017.08.08
otwórz 9,93 MB
0715 MPZP Wrzeszcz Dolny - browar III przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/987/17
dn. 30.03.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1515
dn. 2017.04.28
otwórz 2,39 MB
0716 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon ulic Wajdeloty i Grażyny w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXVI/1713/23
dn. 31.08.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4326
dn. 2023.09.27
otwórz 5,29 MB
0717 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon Alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVII/1683/18
dn. 27.09.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4370
dn. 2018.11.13
otwórz 4,4 MB
0718 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon alei gen. Józefa Hallera 201 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIII/1319/22
dn. 25.08.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3586
dn. 2022.10.04
otwórz 4,72 MB
0719 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon alei Hallera i Płażyńskiego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji