17 - Chełm

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Chełm
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1701 MPSZP dzielnicy Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, z póź. zm. - plany wygasłe - - -
1702 Zmiana MPSZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna rejon ul. Biegańskiego - uchylony - - -
1703 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna, dotycząca jednostki "F" - rejon ulic Witosa, Milskiego - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 1756)
- -
1704 Zmiana do MPSZP Gdańsk Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna, obejmująca teren w rejonie ul. Małomiejskiej Uchwała RMG
Nr XLI/491/96
dn. 21.11.1996
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 19, poz. 51
dn. 1997.05.06
otwórz 0,71 MB
1705 MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Biegańskiego 31-39 - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1706 MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Chałubińskiego - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1707 MPZP fragmentu dzielnicy urbanistycznej Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Witosa i Gen. Sikorskiego (część północna) - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1708 MPZP Chełm - rejon ulic Witosa, Gen. W. Sikorskiego i Ptasiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/1246/05
dn. 28.04.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 58, poz. 1083
dn. 2005.06.15
otwórz 3,91 MB
1709 MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna B, rejon ul. Zamiejskiej - uchylony -
(uchylony przez zatwierdzenie kolejnych planów)
- -
1710 MPZP fragmentu dzielnicy Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Chałubińskiego i ul. Worcella - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1711 MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Odrzańskiej, Buczka, Biskupa Andrzeja Wronki - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 1740)
- -
1712 MPZP fragmentu dzielnicy Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ulicy Łużyckiej i Lotników Polskich - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 1740)
- -
1713 MPZP fragmentu dzielnicy Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna B, rejon ul. Brzegi 40 - uchylony -
(uchylony przez zatwierdzenie kolejnych planów)
- -
1714 MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, w obrębie jednostek A, B i H Rejon X - uchylony - - -
1715 MPZP rejonu ulic Platynowej, Świętokrzyskiej, zmiana fragmentu MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, w obrębie jednostki C i E Uchwała RMG
Nr XVII/562/99
dn. 30.12.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 42, poz. 255
dn. 2000.04.26
otwórz 0,49 KB
1716 MPZP rejonu ul. Małomiejskiej (działki nr 680/37, 680/63, część działki 680/92 ob. 303), zmiana fragmentu MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku - jednostka C - uchylony - - -
1717 MPZP rejonu ul. Emilii Hoene (działki nr 703/6, 703/7, 703/8, 702/1 – ob. 303), zmiana fragmentu MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku - jednostka C Uchwała RMG
Nr XVII/561/99
dn. 30.12.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 55, poz. 342
dn. 2000.06.05
otwórz 0,17 MB
1718 Zmiana MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, w obrębie jednostki G - rejon I, ul. Witosa - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 1756)
- -
1719 Zmiana MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, w obrębie jednostki F - rejon II, ul. Cieszyńskiego Uchwała RMG
Nr XXXI/934/01
dn. 25.01.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 56, poz. 620
dn. 2001.07.04
otwórz 0,54 MB
1720 Zmiana MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, w obrębie jednostki F - rejon III, ul. Kopeckiego - uchylony -
(uchylony przez 1744)
- -
1721 MPZP Trasy P-P Uchwała RMG
Nr XXXVI/1152/01
dn. 21.06.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 63, poz. 717
dn. 2001.08.04
otwórz 3,42 MB
1722 Zmiana fragmentu MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku - rejon ul. Hebanowskiego Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1187/01
dn. 30.08.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 7, poz. 100
dn. 2002.01.31
otwórz 0,95 MB
1723 MPZP dzielnicy Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku rejon I ul. Platynowej Uchwała RMG
Nr XXXI/932/01
dn. 25.01.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 22, poz. 206
dn. 2001.03.09
otwórz 0,96 MB
1724 MPZP dzielnicy Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku - rejon ul. Platynowej u wylotu ul. Uranowej - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 1757)
otwórz 0,96 MB
1725 MPZP dzielnicy Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka A - rejon ul. Biegańskiego i al. Sikorskiego - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1726 MPZP Orunia - rejon ul. Ptasiej Uchwała RMG
Nr XXXIII/1044/01
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 56, poz. 623
dn. 2001.07.04
otwórz 0,36 MB
1727 MPZP Chełm - rejon ul. Chałubińskiego i Biegańskiego - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1728 MPZP Chełm - rejon ul. Madalińskiego - uchylony -
(uchylony przez 1744)
- -
1729 MPZP Chełm - rejon ul. Łużyckiej 32 - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 1740)
- -
1730 MPZP ulicy Nowej Podmiejskiej na odcinku od Trasy P-P do ulicy Raduńskiej Uchwała RMG
Nr LI/1527/02
dn. 11.07.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 208
dn. 2003.02.07
otwórz 0,90 MB
1731 MPZP ulicy Nowej Podmiejskiej na odcinku od ulicy Raduńskiej do Kanału Raduni w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIX/1466/02
dn. 23.05.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 203
dn. 2003.02.07
otwórz 1,43 MB
1732 MPZP Chełm - rejon ul. Madalińskiego i Milskiego - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 1756)
- -
1733 MPZP Chełm - rejon ul. Madalińskiego i Marii Ludwiki - uchylony - - -
1734 MPZP Orunia Górna - rejon ulic Platynowej i Raduńskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/477/03
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 160, poz. 3297
dn. 2003.12.13
otwórz 1,95 MB
1735 MPZP Trasy P–P na odcinku Oruni Górnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/709/04
dn. 27.05.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 93, poz. 1675
dn. 2004.08.02
otwórz 1,88 MB
1736 MPZP Orunia Górna - rejon ulicy Dywizji Wołyńskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/449/03
dn. 30.10.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 144, poz. 2564
dn. 2003.11.17
otwórz 2,31 MB
1737 MPZP rejonu ulic Kadmowej i Platynowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/1160/05
dn. 31.03.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 38, poz. 748
dn. 2005.04.22
otwórz 3,80 MB
1738 MPZP Chełm - rejon ulic Witosa i Cieszyńskiego w mieście Gdańsk Uchwała RMG
Nr XXXIX/1326/05
dn. 30.06.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 94, poz. 1915
dn. 2005.10.06
otwórz 1,32 MB
1739 MPZP Chełm I w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1649/06
dn. 16.02.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 68, poz. 1415
dn. 2006.06.26
otwórz 4,68 MB
1740 MPZP Chełm II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LI/1751/06
dn. 25.05.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 108, poz. 2216
dn. 2006.10.27
otwórz 6,52 MB
1741 MPZP Chełm III - Anielinki w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/589/08
dn. 28.04.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 72, poz. 1958
dn. 2008.07.15
otwórz 6,81 MB
1742 MPZP Ujeścisko - rejon ulicy Dąbrówki w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 1751)
- -
1743 MPZP Chełm - rejon ulicy Wilanowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VIII/138/07
dn. 29.03.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 107, poz. 1732
dn. 2007.06.13
otwórz 4,8 MB
1744 MPZP Chełm - rejon ulic Milskiego, Cieszyńskiego i Madalińskiego w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 1759)
- -
1745 MPZP Chełm - rejon ulicy Jabłońskiego 28 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIV/953/09
dn. 26.03.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 93, poz. 1891
dn. 2009.07.21
otwórz 1,16 MB
1746 MPZP Ujeścisko - rejon ul. Nieborowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1197/09
dn. 26.11.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 22, poz. 401 dn. 2010.02.16
otwórz 4,21 MB
1747 MPZP Ujeścisko - część wschodnia w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/663/12
dn. 29.11.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 128 dn. 2013.01.08 otwórz 7,10 MB
1748 MPZP Orunia Górna - południe nad Doliną Potoku Oruńskiego Uchwała RMG
Nr XVIII/287/11
dn. 29.09.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 172, poz. 3980 dn. 2011.12.21
otwórz 9,35 MB
1749 MPZP Orunia Górna - rejon ulicy Krzemowej w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 1755)
- -
1750 MPZP Orunia Górna - rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/661/12
dn. 29.11.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 301 dn. 2013.01.14 otwórz 6,40 MB
1751 MPZP Ujeścisko - rejon ulic Dąbrówki i Królowej Jadwigi w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIV/723/13
dn. 31.01.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1575 dn. 2013.03.27 otwórz 6,11 MB
1752 MPZP Chełm - skwer w rejonie ulicy Buczka w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1045/13
dn. 16.12.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 257 dn. 2014.01.23 otwórz 2,28 MB
1753 MPZP Chełm - cmentarz przy ulicy Stoczniowców w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/221/15
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2127 dn. 2015.07.10 otwórz 3 MB
1754 MPZP Chełm - cmentarz przy kościele pw. Św. Ignacego Loyoli w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1755 MPZP Orunia Górna - rejon ulic Platynowej i Krzemowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1399/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4387 dn. 2014.12.10 otwórz 1,99 MB
1756 MPZP Chełm - rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/548/20
dn. 30.04.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2679 dn. 2020.06.15 otwórz 8,02 MB
1757 MPZP Chełm - rejon ulic Platynowej i Czirenberga w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/988/17
dn. 30.03.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1541 dn. 2017.05.04 otwórz 1,98 MB
1758 MPZP Chełm - rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej w mieście Gdańsk Uchwała RMG
Nr XLII/1161/17
dn. 31.08.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3491 dn. 2017.10.12 otwórz 4,98 MB
1759 MPZP Ujeścisko - rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIII/603/20
dn. 28.05.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3028 dn. 2020.07.07 otwórz 10,85 MB
1760 MPZP Stare Szkoty - cmentarz św. Ignacego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1761 MPZP Orunia Górna - skwer przy ulicy Emilii Hoene w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIX/1245/22
dn. 28.04.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2221 dn. 2022.06.02 otwórz 4,21 MB
1762 MPZP Stare Szkoty - rejon ulicy Brzegi w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1763 MPZP Orunia Górna, Ujeścisko - rejon pętli Łostowice-Świętokrzyska w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1764 MPZP Orunia - rejon ulicy Piaskowej i Wzgórza Ptaszniki w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1765 MPZP Dolina Potoku Oruńskiego i rejon ulicy Diamentowej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1766 MPZP Park Oruński i dolina Potoku Oruńskiego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji