06 - Zaspa

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Zaspa
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0601 MPSZP dzielnicy Zaspa - plany wygasłe - - -
0602 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Zaspa, dotycząca jednostki "B" - rejon ul. Hynka - uchylony -
(uchylony przez zatwierdzenie 0620)
- -
0603 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Zaspa, dotycząca jednostki "D" - rejon ul. Jana Pawła II, węzeł cieplny - plany wygasłe - - -
0604 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Zaspa, dotycząca jednostki "A" - rejon ul. Startowej 8 Uchwała RMG
Nr XXVI/283/95
dn. 09.11.1995
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2, poz. 6
dn. 1996.02.05
otwórz 0,21 MB
0605 Zmiana MPSZP Zaspa dotycząca jednostki "A" - rejon ul. Startowa 9a - uchylony - - -
0606 Zmiana MPSZP Zaspa dotycząca jednostki "C" - rejon ujęć wodnych - uchylony - - -
0607 Zmiana MPSZP Zaspa dotycząca jednostki "D" - rejou ul. Jana Pawła II, przy parku - uchylony - - -
0608 MPZP Zaspa - rejon al. Rzeczypospolitej "I" Uchwała RMG
Nr XXX/882/00
dn. 28.12.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 26, poz. 255
dn. 2001.03.21
otwórz 0,76 MB
0609 MPZP Zaspa - rejon al. Rzeczypospolitej "II" - uchylony - - -
0610 MPZP Zaspa - rejon ulic Drzewieckiego i Leszczyńskich Uchwała RMG
Nr XXX/880/00
dn. 28.12.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 26, poz. 253
dn. 2001.03.21
otwórz 0,54 MB
0611 MPZP Zaspa - rejon ul. Leszczyńskich Uchwała RMG
Nr XXX/881/00
dn. 28.12.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 26,poz. 254
dn. 2001.03.21
otwórz 0,35 MB
0612 MPZP fragmentu dzielnicy Zaspa rejon ul. Startowej Uchwała RMG
Nr XXXI/930/01
dn. 25.01.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 25, poz. 249
dn. 2001.03.19
otwórz 0,19 MB
0613 MPZP Zaspa - rejon ul. Żwirki i Wigury Uchwała RMG
Nr XXII/640/00
dn. 27.04.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 94, poz. 612
dn. 2000.10.05
otwórz 0,15 MB
0614 MPZP Zaspa - jednostka "B", rejon ul. Skarżyńskiego Uchwała RMG
Nr XXXIII/1046/01
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 54, poz. 605
dn. 2001.06.28
otwórz 0,23 MB
0615 MPZP Zaspa - jednostka "B", rejon ul. Bajana Uchwała RMG
Nr XXXIII/1045/01
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 54, poz. 604
dn. 2001.06.28
otwórz 0,28 MB
0616 MPZP odcinka ul. Nowej Kościuszki od ul. Kilińskiego do ul. Hallera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/624/04
dn. 25.03.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 64, poz. 1199
dn. 2004.06.04
otwórz 0,96 MB
0617 MPZP rejonu ul. Nowej Abrahama od torów kolejowych do al. Rzeczpospolitej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIII/1626/02
dn. 26.09.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 23, poz. 224
dn. 2003.02.12
otwórz 0,88 MB
0618 MPZP centrum Zaspy z węzłem przesiadkowym SKM w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/932/04
dn. 28.10.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 150 poz. 2778
dn. 2004.12.07
otwórz 5,01 MB
0619 MPZP Zaspa - rejon alei Jana Pawła II i alei Rzeczpospolitej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1105/09
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 133 poz. 2500
dn. 2009.09.30
otwórz 5,48 MB
0620 MPZP Zaspa - rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi Czerwonej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/1022/09
dn. 28.05.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 110 poz. 2171
dn. 2009.08.20
otwórz 1,19 MB
0621 MPZP Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/662/12
dn. 29.11.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 596
dn. 2013.01.28
otwórz 13,9 MB
0622 MPZP rejonu alei Jana Pawła II i alei Rzeczypospolitej II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/952/17
dn. 23.02.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1247
dn. 2017.04.11
otwórz 4,64 MB
0623 MPZP Zaspa Młyniec - rejon ulicy Hynka i alei Jana Pawła II Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1014/17
dn. 25.04.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2005
dn. 2017.05.29
otwórz 3,87 MB
0624 MPZP Zaspa Rozstaje - rejon ulic Żwirki i Wigury oraz Burzyńskiego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0625 MPZP Zaspa-Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIX/1243/22
dn. 28.04.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2220
dn. 2022.06.02
otwórz 7,20 MB
0626 MPZP Zaspa Rozstaje - rejon ulic Leszczyńskich i Chrobrego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji