09 - Brętowo

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Brętowo
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0901 MPSZP jednostki urbanistycznej Brętowo z póź. zm. - plany wygasłe - - -
0902 MPZP Matemblewo Uchwała RMG
Nr XLIII/531/96
dn. 30.12.1996
Dz. U. Woj. Pom
Nr 16, poz. 44
dn. 1997.04.17
otwórz 3,87 MB
0903 MPZP ulicy Słowackiego z węzłem Potokowa Uchwała RMG
Nr LVI/749/97
dn. 18.12.1997
Dz. U. Woj. Pom
Nr 25, poz. 94
dn. 1998.05.14
otwórz 0,93 MB
0904 MPZP Brętowo - Nowiec, Dolne Młyny, Migowo Uchwała RMG
Nr XLIX/1462/02
dn. 23.05.2002
Dz. U. Woj. Pom
Nr 48, poz. 1177
dn. 2002.07.17
otwórz 3,18 MB
0905 MPZP Brętowo - Niedźwiednik Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1186/01
dn. 30.08.2001
Dz. U. Woj. Pom
Nr 3, poz. 42
dn. 2002.01.11
otwórz 3,95 MB
0906 MPZP Matemblewo - rejon ul. Matemblewskiej Uchwała RMG
Nr XLV/1379/02
dn. 21.02.2002
Dz. U. Woj. Pom
Nr 26, poz. 655
dn. 2002.04.25
otwórz 1,00 MB
0907 MPZP rejonu ulic Potokowej i Juliusza Słowackiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr IX/176/07
dn. 26.04.2007
Dz. U. Woj. Pom
Nr 116, poz. 1994
dn. 2007.06.29
otwórz 4,4 MB
0908 MPZP rejonu ulic Potokowej i Matemblewskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/1055/05
dn. 17.02.2005
Dz. U. Woj. Pom
Nr 43, poz. 840
dn. 2005.05.05
otwórz 7,80 MB
0909 MPZP rejonu ulic Srebrniki, Ogrodowej, Potokowej i Franciszka Rakoczego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVII/735/08
dn. 28.08.2008
Dz. U. Woj. Pom
Nr 106, poz. 2610
dn. 2008.10.03
otwórz 2,39 MB
0910 MPZP Brętowo - rejon ulicy Niedźwiednik w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIX/569/04
dn. 22.01.2004
Dz. U. Woj. Pom
Nr 41, poz. 819
dn. 2004.04.07
otwórz 1,36 MB
0911 MPZP Matemblewo – ul. Matemblewska II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/485/03
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom
Nr 10, poz. 179
dn. 2004.01.26
otwórz 628 KB
0912 MPZP Matemblewo - rejon ul. Zielone Wzgórze Uchwała RMG
Nr XXXIX/1328/05
dn. 30.06.2005
Dz. U. Woj. Pom
Nr 80, poz. 1614
dn. 2005.08.23
otwórz 752 KB
0913 MPZP Brętowo - ulica Słowackiego 114b Uchwała RMG
Nr XXXVI/1158/05
dn. 31.03.2005
Dz. U. Woj. Pom
Nr 58, poz. 1080
dn. 2005.06.15
otwórz 304 KB
0914 MPZP Matemblewo - rejon ul. Waldorffa Uchwała RMG
Nr XLVII/1622/06
dn. 26.01.2006
Dz. U. Woj. Pom
Nr 63, poz. 1306
dn. 2006.06.14
otwórz 717 KB
0915 MPZP Brętowo - rejon ulicy Potokowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1719/06
dn. 27.04.2006
Dz. U. Woj. Pom
Nr 77, poz. 1591
dn. 2006.07.24
otwórz 1,53 MB
0916 MPZP Brętowa - osiedle Nowiec w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIV/1827/06
dn. 31.08.2006
Dz. U. Woj. Pom
Nr 126, poz. 2624
dn. 2006.12.07
otwórz 3,03 MB
0917 MPZP Niedźwiednik - rejon ulicy Góralskiej w mieście Gdańsk Uchwała RMG
Nr XLVIII/1648/06
dn. 16.02.2006
Dz. U. Woj. Pom
Nr 72, poz. 1498
dn. 2006.07.10
otwórz 592 KB
0918 MPZP Brętowo - Matemblewskie Wzgórze w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVIII/767/08
dn. 25.09.2008
Dz. U. Woj. Pom
Nr 126, poz. 2974
dn. 2008.11.25
otwórz 1,13 MB
0919 MPZP działki nr 121 obręb 37 przy ulicy Dolne Migowo w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 0926)
- -
0921 MPZP Brętowo - działki nr 152/1 do 152/6 obręb 37 w rejonie ulic Potokowej i Dolne Migowo w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XL/1142/09
dn. 24.09.2009
Dz. U. Woj. Pom
Nr 155, poz. 2899
dn. 2009.11.19
otwórz 0,83 MB
0922 MPZP Matemblewo - rejon ul. Matemblewskiej i J. Giedroycia w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1229/14
dn. 26.06.2014
Dz. U. Woj. Pom poz. 2663
dn. 2014.08.04
otwórz 1,85 MB
0923 MPZP Brętowo - rejon ulic Potokowej, Dolne Młyny i Rakoczego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVIII/288/11
dn. 29.09.2011
Dz. U. Woj. Pom
Nr 166, poz. 3538
dn. 2011.12.13
otwórz 9,63 MB
0924 MPZP Matemblewo - rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/637/12
dn. 25.10.2012
Dz. U. Woj. Pom poz. 4224
dn. 2012.12.13
otwórz 7,81 MB
0925 MPZP Matemblewo - fragment pasa drogowego ulicy Karskiego w mieście Gdańsku - uchylony - otwórz 1,45 MB
0926 MPZP Brętowo - rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/966/13
dn. 26.09.2013
Dz. U. Woj. Pom poz. 3735
dn. 2013.11.05
otwórz 8,63 MB
0927 MPZP Matemblewo - rejon ulicy Matemblewskiej 40 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1062/14
dn. 16.01.2014
Dz. U. Woj. Pom poz. 868
dn. 2014.02.20
otwórz 2,90 MB
0928 MPZP Matemblewo - część centralna w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/229/15
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom poz. 2103
dn. 2015.07.07
otwórz 10,68 MB
0929 MPZP Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/285/15
dn. 25.06.2015
Dz. U. Woj. Pom poz. 2644
dn. 2015.08.19
otwórz 8,24 MB
0930 MPZP PKM - odcinek Strzyża i Brętowo północ w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1406/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom poz. 4301
dn. 2014.12.08
otwórz 8,15 MB
0931 MPZP PKM - odcinek Brętowo południe w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1407/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom poz. 4379
dn. 2014.12.09
otwórz 2,18 MB
0932 MPZP Brętowo - rejon ulicy Słowackiego 139-155 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/281/15
dn. 25.06.2015
Dz. U. Woj. Pom poz. 2547
dn. 2015.08.11
otwórz 2,65 MB
0933 MPZP Brętowo - rejon ulicy Słowackiego 125 w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0934 MPZP Niedźwiednik - rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/651/16
dn. 31.05.2016
Dz. U. Woj. Pom poz. 2811
dn. 2016.08.01
otwórz 2,37 MB
0935 MPZP Matemblewo - rejon ulicy Jana Karskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1434/18
dn. 22.02.2018
Dz. U. Woj. Pom poz. 1313
dn. 2018.04.05
otwórz 2,2 MB
0936 MPZP Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1402/18
dn. 25.01.2018
Dz. U. Woj. Pom poz. 864
dn. 2018.03.12
otwórz 2,2 MB
0937 MPZP Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVII/1680/18
dn. 27.09.2018
Dz. U. Woj. Pom poz. 4367
dn. 2018.11.13
otwórz 3,0 MB
0938 MPZP Niedźwiednik - rejon ulicy Leśna Góra w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/298/19
dn. 26.09.2019
Dz. U. Woj. Pom poz. 4823
dn. 2019.11.05
otwórz 3,3 MB
Metryczka publikacji