22 - Kokoszki Mieszkaniowe

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Kokoszki Mieszkaniowe
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2201 MPOZP dzielnicy mieszkaniowej Gdańsk Kokoszki z poź.zm. - plany wygasłe - - -
2202 MPSZP jednostek urbanistycznych G, H w dzielnicy mieszkaniowej Gdańsk Kokoszki - plany wygasłe - - -
2203 MPSZP jednostki strukturalnej Klukowo Rębiechowo w mieście Gdańsku - plany wygasłe - - -
2204 MPSZP jednostki urbanistycznej Kokoszki Przemysłowe w Gdańsku - plany wygasłe - - -
2205 MPSZP Matarnia Złota Karczma w Gdańsku - plany wygasłe - - -
2206 Zmiana MPZP jednostek strukturalnych Gdańsk - Klukowo - Rębiechowo, dotycząca rejonu Portu Lotniczego Uchwała RMG
Nr XXXIII/390/96
dn. 25.04.1996
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 1, poz. 1
dn. 1997.01.31
otwórz 0,80 MB
2207 MPZP Matarnia Złota Karczma - rejon Obwodnicy Zachodniej Uchwała RMG
Nr LXI/829/98
dn. 22.05.1998
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 58, poz. 291
dn. 1998.09.11
otwórz 0,65 MB
2208 MPZP Smęgorzyno I Uchwała RMG
Nr LI/1513/02
dn. 11.07.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 204
dn. 2003.02.07
otwórz 2,62 MB
2209 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon na zachód od ulicy Kalinowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/1051/05
dn. 17.02.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 990
dn. 2005.05.27
otwórz 1,03 MB
2210 MPZP Kokoszki - część zachodnia Uchwała RMG
Nr XXVII/843/04
dn. 26.08.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 138, poz. 2423
dn. 2004.11.15
otwórz 5,08 MB
2211 MPZP w rejonie ulicy Kartuskiej w Kokoszkach (część działki 417/3) - uchylony - - -
2212 MPZP w rejonie ul. Złota Karczma i mjr Mieczysława Słabego Uchwała RMG
Nr XXXIII/1035/01
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 53, poz. 598
dn. 2001.06.25
otwórz 1,89 MB
2213 MPZP rejonu ul. Kartuskiej, na wschód od ulicy Fundamentowej w Kokoszkach w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1593/02
dn. 29.08.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2, poz. 16
dn. 2003.01.03
otwórz 0,87 MB
2214 MPZP ulicy Kartuskiej - część zachodnia Uchwała RMG
Nr VII/146/03
dn. 27.03.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 80, poz. 1294
dn. 2003.06.18
otwórz 1,04 MB
2215 MPZP rejonu między ulicą Otomińską i Obwodową Trójmiasta w Kokoszkach Uchwała RMG
Nr VIII/177/03
dn. 24.04.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 84, poz. 1373
dn. 2003.07.02
otwórz 0,99 MB
2216 MPZP rejonu ulicy Goplańskiej i Obwodowej Trójmiasta w Kokoszkach Uchwała RMG
Nr IX/214/03
dn. 29.05.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 96, poz. 1712
dn. 2003.08.14
otwórz 1,15 MB
2217 MPZP rejonu ulicy Lipcowej w Kokoszkach Uchwała RMG
Nr XLVII/1625/06
dn. 26.01.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 38, poz. 772
dn. 2006.04.10
otwórz 0,89 MB
2218 MPZP fragmentu południowo-zachodniej części węzła "Karczemki" w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LI/1520/02
dn. 11.07.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 206
dn. 2003.02.07
otwórz 0,89 MB
2219 MPZP rejonu ulicy tzw. Nowej Gostyńskiej Uchwała RMG
Nr XXIII/657/04
dn. 29.04.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 1465
dn. 2004.06.28
otwórz 3,02 MB
2220 MPZP rejonu ulic Kartuskiej, Inżynierskiej i Kalinowej w Kokoszkach w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr III/34/02
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 50, poz. 754
dn. 2003.04.09
otwórz 2,22 MB
2221 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulicy Wiosennej Uchwała RMG
Nr XIII/422/03
dn. 25.09.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 140, poz. 2488
dn. 2003.11.12
otwórz 1,50 MB
2222 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon pomiędzy ulicami Osiedlową i Inżynierską Uchwała RMG
Nr XXIV/716/04
dn. 27.05.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 92, poz. 1661
dn. 2004.07.31
otwórz 2,87 MB
2223 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulicy Tuchomskiej Uchwała RMG
Nr XIX/562/04
dn. 22.01.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 1016
dn. 2004.04.26
otwórz 1,37 MB
2224 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon na południe od ulicy Goplańskiej - uchylony - - -
2225 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulic Kartuskiej i Otomińskiej Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1278/05
dn. 19.05.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 1567
dn. 2005.08.16
otwórz 6,34 MB
2226 MPZP Smęgorzyno II - uchylony - - -
2227 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon między lasem i ulicą Kartusą Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1277/05
dn. 19.05.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 74, poz. 1482
dn. 2005.08.01
otwórz 4,36 MB
2228 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2229 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulicy Kiszewskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/335/07
dn. 27.09.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 4, poz. 114
dn. 2008.01.21
otwórz 3,14 MB
2230 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulicy Azaliowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/37/06
dn. 21.12.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 752
dn. 2007.02.26
otwórz 1,72 MB
2231 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - ul. Kartuska 477 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/684/08
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 99, poz. 2512
dn. 2008.09.05
otwórz 0,60 MB
2232 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulic Marcowej i Wiosennej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/888/09
dn. 29.01.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 997
dn. 2009.04.08
otwórz 2,43 MB
2233 MPZP Kokoszki - na południe od ulicy Kartuskiej, przy lesie w miescie Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIV/1249/09
dn. 30.12.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 31, poz. 505
dn. 2010.04.02
otwórz 0,96 MB
2234 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulicy Charzykowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1298/10
dn. 25.03.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 70, poz. 1139
dn. 2010.05.13
otwórz 7,01 MB
2235 MPZP rejonu ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXV/505/12
dn. 23.04.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1982
dn. 2012.06.08
otwórz 4,91 MB
2236 MPZP Kokoszki - rejon ulicy Maszynowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/577/12
dn. 30.08.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3110
dn. 2012.10.09
otwórz 10,5 MB
2237 MPZP Kokoszki - rejon ulic Azaliowej i Kalinowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/578/12
dn. 30.08.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3111
dn. 2012.10.09
otwórz 6,72 MB
2238 MPZP Kiełpino Górne - rejon cmentarza przy ulicy Otomińskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXX/609/12
dn. 27.09.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3717
dn. 2012.11.20
otwórz 5,24 MB
2239 MPZP Smęgorzyno - rejon ul. Kartuskiej i Smęgorzyńskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/797/13
dn. 22.04.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2722
dn. 2013.07.04
otwórz 5,01 MB
2240 MPZP Kokoszki - na południe od ulicy Kartuskiej, przy lesie II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/969/13
dn. 26.09.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4134
dn. 2013.11.25
otwórz 2,16 MB
2241 MPZP Kokoszki - rejon ulicy Cementowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1298/14
dn. 28.08.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3234
dn. 2014.09.29
otwórz 4,80 MB
2242 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulicy Fabrycznej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/602/16
dn. 28.04.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2041
dn. 2016.06.02
otwórz 4,45 MB
2243 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/948/17
dn. 23.02.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1253
dn. 2017.04.11
otwórz 6,09 MB
2244 MPZP Kokoszki - rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/57/19
dn. 07.03.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1909
dn. 2019.04.19
otwórz 4,3 MB
2245 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1477/18
dn. 29.03.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1763
dn. 2018.05.07
otwórz 3,1 MB
2246 MPZP Smęgorzyno - rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VIII/108/19
dn. 28.03.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2260
dn. 2019.05.11
otwórz 6,0 MB
2247 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulicy Fundamentowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1628/18
dn. 30.08.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3759
dn. 2018.10.04
otwórz 3,8 MB
2248 MPZP Smęgorzyno - rejon Potoku Smęgorzyńskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/34/19
dn. 31.01.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1166
dn. 2019.03.12
otwórz 8,0 MB
2249 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulicy Św. Brata Alberta w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIII/255/19
dn. 29.08.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4459
dn. 2019.10.07
otwórz 4,9 MB
2250 MPZP Kiełpino Górne - rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIII/256/19
dn. 29.08.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4460
dn. 2019.10.07
otwórz 3,7 MB
2251 MPZP Kiełpino Górne - rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIII/257/19
dn. 29.08.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4461
dn. 2019.10.07
otwórz 5,0 MB
2252 MPZP PKM - odcinek kolei kokoszkowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVI/681/20
dn. 27.08.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4093
dn. 2020.10.02
otwórz 11,9 MB
2253 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulicy Bysewskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXVI/1714/23
dn. 31.08.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4327
dn. 2023.09.27
otwórz 6,8 MB
2254 MPZP Kiełpino Górne - rejon ulicy Mamuszki i Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXVI/1715/23
dn. 31.08.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4328
dn. 2023.09.27
otwórz 1
otwórz 2
17,6 MB

 

Metryczka publikacji