Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Geodezji

Zdjęcie dyrektora Wydziału Geodezji Beaty Gaj
Geodeta Miasta: Beata Gaj

ul. Lastadia 2
80-880 Gdańsk
pokój nr 1.05
nr wew. 6770
tel.: (+48 58) 323 67 70
Adam Rodziewicz
Z-ca dyrektora: Adam Rodziewicz

ul. Lastadia 2
80-880 Gdańsk
pokój nr 2.13
nr wew. 6828
tel.: (+48 58) 323 68 28

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu wydziału: wg@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji