Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacje dodatkowe

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

  • Wydziałem Skarbu w zakresie: przygotowywania nieruchomości do przetargu, regulacji stanów prawnych nieruchomości, sporządzania dokumentacji ewidencyjnej dla celów informacyjnych i notarialnych oraz sporządzania zestawień gruntów
  • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego
  • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie planowania inwestycji oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych
  • Wydziałami: Skarbu, Urbanistyki i Architektury, Ekologii i Energetyki, Mieszkalnictwa, Projektów Inwestycyjnych, Biurem Informatyki, Spraw Obywatelskich oraz Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie udostępniania numerycznej bazy danych z zakresu ewidencji gruntów
  • Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie zgodności projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • Wydziałami: Spraw Obywatelskich, Mieszkalnictwa w zakresie numeracji budynków, nowych nazw ulic
  • Wydziałem Ekologii i Energetyki w zakresie dokonywania zmian w ewidencji gruntów
  • organami dzielnic Miasta w sprawach nazw ulic i placów na terenie działania jednostki
  • Centrum Partnerstwa i Biznesu w zakresie obsługi inwestora i przedsiębiorcy
  • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia.
Metryczka publikacji