Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Ewidencji Gruntów

Kierownik: Dorota Maliszewska
ul. Lastadia 2
pokój nr 0.04
tel.: +48 58 323 67 92
e-mail: wg@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

  • regulacja stanu prawnego nieruchomości
  • sporządzanie dokumentacji ewidencyjnej dotyczącej obsługi gospodarki nieruchomościami
  • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  • sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków
  • koordynacja i nadzór prac związanych z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów
  • wydawanie decyzji z zakresu zmian podmiotowych i przedmiotowych ewidencji gruntów oraz klasyfikacji gruntów
  • sporządzanie dokumentów dla celów informacyjnych i prawnych na zlecenie osób prawnych i fizycznych
  • zakładanie i prowadzenie bazy cen nieruchomości
  • przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości
  • prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie

Jak załatwić sprawę w referacie

Metryczka publikacji