Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Robót Geodezyjnych

Kierownik: Agata Lechowska
ul. Lastadia 2
pokój nr 2.11
tel.: (+48 58) 323 68 41
e-mail: wg@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

  • prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości
  • wydawanie decyzji z zakresu podziału i rozgraniczenia nieruchomości
  • prowadzenie scalenia i wymiany gruntów
  • sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej obsługi gospodarki nieruchomościami
  • współpraca w przygotowywaniu dokumentacji do przetargów na nieruchomości
  • prowadzenie dokumentacji robót geodezyjno-kartograficznych.
Metryczka publikacji