Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zespół ds. Administracyjnych i Budżetu Wydziału

ul. Nowe Ogrody 8/12
IV piętro, pokój nr 464; 465
tel.: (+48 58) 323 64 64                                                                                                                                                                                                             (+48 58) 323 64 65                                                                                                                                                                                         

     Realizowane zadania:

  • przygotowywanie projektów  budżetu Wydziału oraz  sprawozdań z jego realizacji,
  • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych,
  • prowadzenie spraw zamówień publicznych Wydziału, w tym: planowanie, nadzór i realizacja planu zamówień publicznych,
  • przygotowywanie sprawozdań i analiz finansowych,
  • dokonywanie czynności kontrolnych, bieżące monitorowanie budżetu wydziału oraz prowadzenie i nadzór nad dokumentami finansowymi,
  • sporządzanie zestawień zbiorczych w zakresie działalności Wydziału,
  • tworzenie, prowadzenie i aktualizacja rejestrów finansowych,
  • przygotowywanie wniosków do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Wydział,
  • sporządzanie sprawozdań zbiorczych z pomocy publicznej udzielonej przez Miasto,
  • obsługa sekretarsko – administracyjna Wydziału.
Metryczka publikacji