Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Geodezji

Adres: ul. Lastadia 2, 80-880 Gdańsk

Poczta elektroniczna sekretariatu: wg@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
1.06

Sekretariat Wydziału

Sekretariat Referatu Zasobu Geodezyjnego

58 323 6770
58 323 6806 
1.05
Geodeta Miasta - Beata Joanna Gaj
58 323 6801
2.13
Z-ca Dyrektora - Adam Rodziewicz
58 323 6828
Referat Robót Geodezyjnych
2.11
Kierownik - Agata Lechowska
58 323 6841
2.12

Zlecenia Robót Geodezyjnych
58 323 6774 
2.08 - 2.09
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
58 323 6829
2.06 - 2.07
Nazewnictwo ulic, placów i numeracji porządkowej
58 323 6868
Referat Ewidencji Gruntów
0.04 
Kierownik - Dorota Maliszewska
58 323 6792
0.05
Sekretariat Referatu Ewidencji Gruntów
58 323 6793
0.06
Obsługa osób prawnych
58 323 6782
0.07

Obsługa rzeczoznawców majątkowych.

Obsługa klientów - osoby fizyczne

58 323 6788
58 323 6795
0.08
0.09
0.02
Zmiany podmiotowe
58 323 6820
58 323 6866
58 323 6819
58 323 6864
58 323 6865
58 323 6827
58 323 6875
0.2
0.14
Wykonywanie dokumentów
58 323 6835
58 323 6863 
58 323 6878
58 323 6818
58 323 6816 
58 323 6889
0.15
0.16
0.17
Zmiany przedmiotowe - mapa
58 323 6845
58 323 6768
58 323 6776
58 323 6781
Referat Zasobu Geodezyjnego
1.09
p.o. Kierownika - Agnieszka Zamel
58 323 7047
1.06
Sekretariat 
58 323 6806
1.01
1.03
1.13
1.14
1.16
1.17
1.18
Inspektorzy kontroli technicznej i obsługa mapy numerycznej
58 323 6798
58 323 7078
58 323 7097
58 323 7096
58 323 6790
58 323 6877
58 323 7079
58 323 6771
58 323 7099
58 323 6833
58 323 6827
1.03
Obsługa mapy do celów informacyjnych
58 323 6800
1.02
Obsługa geodetów, osób fizycznych i prawnych
58 323 6802
Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu
2.17
Kierownik - Aleksandra Osiecka - Czarnomska
58 323 6838
2.18
Sekretariat 
58 323 6836
2.01 - 2.02
Uzgadnianie projektów
58 323 6832
58 323 6834
58 323 7073
58 323 6826
58 323 6840
2.19 - 2.20
Uzgadnianie projektów
58 323 7072
58 323 6831
58 323 6830

 

Metryczka publikacji