Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Finansowy

Iwona Góralewska

Dyrektor: Iwona Góralewska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 266
nr wew. 6267
tel.: (+48 58) 323 62 67
fax: (+48 58) 323 65 67

grafika przedstawiająca anonimową kobietę

Z-ca Dyrektora: Emilia Fierka
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 273
nr wew. 6273
tel.: (+48 58) 323 62 73
fax: (+48 58) 323 65 67

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu wydziału: wf@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji