Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zdjęcie dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Joanny Pińskiej
Dyrektor: Joanna Pińska

ul. Wyspiańskiego 9A
80-432 Gdańsk
pokój nr 113A
nr wew. 3030
tel.: +48 58 778 60 30
fax: +48 58 778 60 49
Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztofa Domagalskiego
Z-ca Dyrektora: Krzysztof Domagalski

ul. Wyspiańskiego 9A
80-432 Gdańsk
pokój nr 113B
nr wew. 3030
tel.: +48 58 778 60 30
fax: +48 58 778 60 49

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbizk@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji