Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Nadzoru Właścicielskiego

ul. Nowe Ogrody 8/12
IV piętro, pokój nr 411, 412, 413
tel.: +48 58 323 64 11
tel.: +48 58 323 64 12
tel.: +48 58 323 64 13

 

Realizowane zadania:

 • prowadzenie bieżącego banku danych spółek handlowych z udziałem Miasta (w tym zabezpieczenie pełnej informacji w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, majątkowych, finansowych, powiązań kapitałowych tych spółek oraz fundacji),
 • obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta) w zakresie:
  • pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach handlowych Miasta Gdańska,
  • zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia w spółkach handlowych, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą akcji lub udziałów Miasta w spółkach  handlowych,
 • współpraca w zakresie spraw uregulowanych w kodeksie spółek handlowych dotycząca projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • współpraca z Radami Nadzorczymi spółek z udziałem Miasta,
 • monitoring umów związanych z zadaniami prowadzonymi przez Referat,
 • opracowywanie regulaminów rokowań, przetargów, licytacji i konkursów w zakresie spraw prowadzonych przez Referat,
 • sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego, będącego we władaniu spółek handlowych,
 • przygotowywanie aportów oraz prowadzenie innych spraw związanych z obejmowaniem przez Miasto udziałów/akcji w spółkach handlowych
 • przygotowywanie projektów umów i statutów spółek z udziałem Miasta oraz zmian tych dokumentów
 • monitoring realizacji zadań publicznych przez spółki z udziałem Miasta.
Metryczka publikacji