Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Zdjęcie dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu Adam Korol
Dyrektor: Adam Korol

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 422
tel.: (+48 58) 323 64 23
Grafika przedstawiająca anonimowego mężczyznę
Zastępca Dyrektora: Marcin Jędryczka

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 424
tel.: (+48 58) 323 64 23

Książka telefoniczna biura

Sekretariat:
Dorota Kierat
IV piętro, pokój 423
tel. (+48 58) 323 64 23

Poczta elektroniczna sekretariatu: bps@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji