Wybory do Gdańskiej Rady Seniorów

Uprzejmie informujemy, że minął już termin składania zgłoszeń do Gdańskiej Rady Seniorów. Wybory odbędą się 20 czerwca 2024 roku. Głosowanie będzie przeprowadzone w godzinach 08:00 – 18:00 w siedzibie Rady Miasta Gdańska, Nowy Ratusz, Wały Jagiellońskie 1.

Osobami uprawnionymi do oddania głosu na kandydatów są: Radni Miasta Gdańska, Przewodniczący Rad Dzielnic, Prezydent Miasta Gdańska oraz członkowie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nad właściwym przebiegiem wyborów do Gdańskiej Rady Seniorów będzie czuwała 8-osobowa Komisja Wyborcza.

Ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone do 25 czerwca 2024 roku.

Statut Gdańskiej Rady Seniorów

Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do Gdańskiej Rady Seniorów i ustalenia szczegółowego trybu ich
przeprowadzania

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej odpowiedzialnej za organizację i nadzór nad przebiegiem wyborów do Gdańskiej Rady Seniorów

Metryczka publikacji