Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 09.07.2024r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Zespół budynków mieszkalno -usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, obejmujący także przebudowę, odbudowę i rozbudowę obiektów zabytkowych na terenie dawnych Zakładów Mięsnych w Gdańsku

Metryczka publikacji