Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacja Dyrektora RDOŚ z dnia 24.05.2024r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii WN 110kV Gdańsk Błonia - EC Elbląg w celu powiązania ze stacją 110/15kV GPZ Elbląg Modrzewina

Metryczka publikacji