Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacja Dyrektora RDOŚ w Gdańsku z dnia 22.05.2024r. dot. przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na użytek rolny na działce 104 obręb Smęgorzyno przy ul.Tuchomskiej w Gdańsku

Metryczka publikacji