Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Środowiska

Zdjęcie dyrektora Wydziału Środowiska Macieja Lorka
Dyrektor: Maciej Lorek

ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 00

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Środowiska Dagmary Nagórka - Kmiecik
Z-ca Dyrektora: Dagmara Nagórka - Kmiecik

ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 02

 

Sekretariat:
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
pokój nr 4
tel.: (+48 58) 768 82 00

e-mail : wosr@gdansk.gda.pl

 

Sposób obsługi klientów:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 46/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia godzin przyjęć Klientów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku pracownicy Wydziału Środowiska nie przyjmują Klientów w czwartki w godzinach 9.00 – 14.00.
W tych godzinach prosimy o kontakt z sekretariatem (+48 58) 768 82 00 (z tel. wewn. 82 00)

Książka telefoniczna wydziału

Sposób składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Środowiska
ul. Nowe Ogrody 8/1280-803 Gdańsku
 

Osobiście:

Metryczka publikacji