Udział mieszkańców w dyskusji nad Raportem o stanie miasta za 2023 r.

Na 20 czerwca 2024 r. planowana jest sesja absolutoryjna Rady Miasta Gdańska, w trakcie której odbędzie się debata na temat Raportu o stanie miasta za 2023 r. Mieszkańcy Gdańska będą mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji i przedstawienia swoich spostrzeżeń i uwag dotyczących raportu.

Warunkiem wzięcia udziału w debacie jest złożenie Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pisemnego wniosku popartego co najmniej 50 podpisami mieszkańców miasta.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miasta Gdańska, Wały Jagiellońskie 1, pok. 104 - sekretariat, od dnia 31 maja 2024 r. (dzień przedłożenia Raportu Radzie Miasta Gdańska) do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną Rady Miasta Gdańska, tj. 19 czerwca 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

formularz do pobrania: Formularz zgłoszenia 2024 (15.72 KB, odt)

Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy będą zabierać głos według kolejności zgłoszeń. Czas przeznaczony na wystąpienie to 5 minut.

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miasta Gdańska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania.

Raport o stanie miasta za 2023 r. jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku: Raport o stanie miasta Gdańska za 2023 r.

Metryczka publikacji