Lista kandydatów na członków Gdańskiej Rady Seniorów oraz lista osób uprawnionych do głosowania

Lista kandydatów na członków Gdańskiej Rady Seniorów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 832/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Gdańskiej Rady Seniorów i ustalenia szczegółowego trybu ich przeprowadzania ogłasza się listę kandydatów do Gdańskiej Rady Seniorów:

(lista alfabetyczna - wg nazwiska)

 1. Bader Wanda
 2. Bartkowiak Urszula
 3. Bąkowska Maria Barbara
 4. Berlik Roman Ryszard
 5. Borowska-Gala Stanisława
 6. Butrym Anna
 7. Chorzelska-Pytlak Alicja
 8. Dębski Włodzimierz Zbigniew
 9. Doliniec Barbara Zdzisława
 10. Drozdek Zbigniew
 11. Dunajska Joanna
 12. Firlej Anna Maria
 13. Furtak Antoni Jan
 14. Gąsiorowska Anna Maria
 15. Gąsiorowski Andrzej
 16. Gdaniec Danuta
 17. Gidek Mirosława
 18. Goczewska Halina
 19. Husar-Hejnowska Krystyna Elżbieta
 20. Jerkiewicz-Żbikowska Ewa Maria
 21. Jezierski Grzegorz
 22. Juraczko Zygmunt Ludomir
 23. Karczewska Lucyna
 24. Kicińska Bożena Stanisława
 25. Kisiel Bożena
 26. Kołakowski Jacek Piotr
 27. Kosmulska Sławina Maria
 28. Kożyczkowski Stefan
 29. Kubiciel - Morawska Janina
 30. Kurkis Ewa Małgorzata
 31. Lachowska Maria
 32. Lewandowska-Burmer Łucja
 33. Lipska Jolanta Maria
 34. Marczyński Andrzej
 35. Markowski Władysław
 36. Multaniak Maciej Piotr
 37. Nowak Zofia
 38. Olszewska Maria
 39. Ożarków Janusz
 40. Popowski Ryszard
 41. Rosicki Wiesław
 42. Samson Irena
 43. Skiba Magdalena
 44. Stelmasiewicz Andrzej Zbigniew
 45. Szajder Jadwiga
 46. Szarejko Krystyna
 47. Szroeder Bogumiła Maria
 48. Widźgowski Kazimierz
 49. Wołosz Czesława Barbara
 50. Wójcicki Andrzej
 51. Wulnikowska Teresa Agnieszka
 52. Wyka Barbara
 53. Wysocki Zdzisław
 54. Zawadzka Ewa Hanna
 55. Ziomek Wacław Adam
 56. Żubrys Aleksander

Lista osób uprawnionych do głosowania

Na podstawie par. 12 ust. 1 Statutu Gdańskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały Nr LV/1622/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gdańsku (Dz. U. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3213, z 2020 r. poz. 3588, z 2024 r. poz. 74) oraz Zarządzenia Nr 832/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Gdańskiej Rady Seniorów i ustalenia szczegółowego trybu ich przeprowadzenia ogłasza się listę osób uprawnionych do głosowania:

 1. Radni Miasta Gdańska,
 2. Przewodniczący Rad Dzielnic,
 3. Prezydent Miasta Gdańska,
 4. członkowie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Instrukcja głosowania

Wyboru członków Rady dokonuje się przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony przy nazwisku wybranych 34 kandydatów (liczba członków Rady).

Za nieważny uznaje się głos:

 • oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba członków Gdańskiej Rady Seniorów,
 • oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „X” w kratce z lewej strony przy nazwisku żadnego z kandydatów.

Wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również znak „X” postawiony przez wyborcę poza przeznaczoną na to kratką traktuje się jako dopiski, niewpływające na ważność głosu. Natomiast wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki, a w szczególności zamazanie kratki czy przekreślenie znaku „X” w kratce, powodują nieważność głosu.

Metryczka publikacji